Sida:Personne Svenska teatern 3.djvu/122

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

116

efter hvars och ens smak ändrats om och bättrats på under årens lopp, så att den obehagligaste förvirring uppstod vid de många gästspelen af sångare från andra teatrar. För att råda bot på detta onda anordnades täflingen. Resultatet förelåg i april 1914 och i slutet af juni uppfördes det Mozartska mästerverket i dess nya gestalt på Dresdens opera i två akter med alla arior, äfven de som Mozart senare tillagt, med cellorecitativ i stället för talad dialog och med sextetten såsom afslutning på operan.

*              *
*

För hundra år sedan spridde sig nyheter icke lika hastigt som i våra dagar. Om man erinrar sig, att till exempel underrättelsen om ”trekejsarslaget” vid Austerlitz ankom till Paris först nio dagar efter striden, hvilket dock ansågs såsom ett under af snabbhet, skall man kanske finna det mindre besynnerligt, att freden i Kiel, som afslöts den 14 januari 1814, icke blef känd i Stockholm förrän natten till den 24 i samma månad. I ett bref af den sista januari till kronprinsen berättar drottning Charlotta, att hans adjutant, dåvarande öfverstelöjtnant Camps, inkommit till konungen klockan ett på natten med den skrifvelse från Karl Johan, hvaruti konungen underrättades om Norges afträdande till Sverige. Karl XIII hade blifvit högst frapperad att få denna stora nyhet på Gustaf III:s födelsedag och erinrade sig ögonblickligen alla sin aflidne broders planer och bemödanden för detta rikes eröfring liksom ock alla