Sida:Personne Svenska teatern 3.djvu/173

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
167

2,666 rdr 32 sk. bko, för det s. k. Nya värdshuset 500 rdr bko, för sockerbagarstånden 450 rdr bko och för fruktstånden 66 rdr 32 sk. bko. Något bidrag från konungens hofkassa fick ej af teatern uppbäras, dock ville Kungl. Maj:t efter vanliga priser låta betala de platser, som kunde komma att för dess räkning rekvireras. Törner associerade med sig kapellmästaren Du Puy, men både Hjortsberg och Åbergsson, som också tillfrågades, afböjde anbudet. Den 6 september 1818 började Stockholms teater sin verksamhet med uppförandet af tvenne favoritpjäser, Kotzebues enaktskomedi ”De begge tankspridde” och Dalayracs sångspel ”Gubben i bergsbygden”. Föreställningarna fortgingo sedermera under publikens välvilliga uppmuntran. Äfven gästspel anordnades af den nya direktionen. ”Förste kammarvirtuosen hos Hennes majestät ärkehertiginnan Marie Louise, hertiginna af Parma” (kejsar Napoleons frånskilda gemål), signor Giuseppi Siboni uppträdde den 19 oktober och den 2 november i Metastasios sångspel i två akter ”la Clemenza di Tito” med musik af Mozart. Titus Vespasianus sjöngs af Siboni, Sextus, kejsarens älskling, af Sofia Sevelin och Publius, prefekt för kejserliga lifvakten, af Karl Preumayr. Innehållet är, att på Vitellias inrådan, som Sextus älskade, traktade denne efter Titus’ lif, hvarför han dömdes till döden, men benådades af Titus. På grund af den fåtaliga personalen var libretton starkt sammandragen, och på sina ställen måste både annan musik och annan text användas. Siboni var född i Kyrkostaten 1780 och berömd såsom en utmärkt tenorsångare, hvilkens hufvudfack var de tragiska