Sida:Personne Svenska teatern 3.djvu/175

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
169

den dagen. Teaterföreståndaren fann sig nödsakad att göra invändningar på grund af de höga omkostnaderna. Då beslöt konungen genast, att teatern åter skulle bli kunglig, och anslog af egna medel 30,000 rdr rgs årligen till dess underhåll, hvarjämte prins Oskar betalade 6,000 rdr och prinsessan Sofia Albertina 1,500 rdr för sina loger.

169-Kronprins Oscar-Svenska teatern 3.jpg

Efter gravyr af Olof Södermark.


Den adertonårige kronprinsen anmodades fungera såsom teaterns synlige chef, hvilket han också gjorde i tre veckor,