Sida:Personne Svenska teatern 3.djvu/85

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
79

Den första åtgärd den nye teaterchefen vidtog var att låta Arsenalsteaterns salong och korridorer undergå en välbehöflig reparation. Den ursprungligen i ljusblått och hvitt dekorerade salongen ommålades i en rödgul ton, som gaf den en varm, hemtreflig anblick. Den nya ridån var särdeles smakfull, afbildande ett grönt sammetsdraperi med bred guldbård

079-Arsenalsteaterns salong-Svenska teatern 3.jpg

Arsenalsteaterns salong. Efter teckning af Mörner 1815.

och frans. Äfven en ny krona anskaffades, hvars rika belysning mycket bidrog till den festliga anblicken af salongen. Hvad som icke litet ökade publikens trefnad var inrättandet af en spektatörsfoajé af trenne rum, där det tillhandahölls förfriskningar af mångahanda slag. Den 2 september invigdes den nyreparerade teatern med en komedi på vers i fem akter, ”Brefintrigen”, af den 1794 i Paris giljotinerade Fabre d’Églantine, utmärkt öfversatt af