Sida:Personne Svenska teatern 4.djvu/127

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
121

Karsten. Balen var magnifik samt arrangerad med smak och ospard kostnad.

Vestalen” gafs andra gången söndagen den 5 januari äfven då i konungens och kronprinsens närvaro. Mellan första och andra akterna uppdrogs ridån, scenen var dekorerad med ljusa skyar, och Sveriges skyddsängel i Elise Lindströms gestalt afsjöng en hyllningssång till de kungliga, hvilken slutade sålunda:

”Folk, jag din framtid ser af lyckans sol förgyllas,
— — — — — —
med vishet styrdt skall du med kärlek lyda,
ett starkt och aktadt land bli dina söners arf,
en stam af hjältar pryda
din tron i långa tidehvarf.”


Söndagen den 9 mars gafs en konsert i börssalen, hvarvid en af tonkonstens högsta triumfer, Haydns då ej på flera år i Stockholm uppförda mästerstycke ”Skapelsen” ånyo exekverades. Detta odödliga oratorium, som han skref vid öfver sextiofem års ålder, gafs för första gången i Wien 1799 och mottogs med en oerhörd entusiasm. Vår minister därstädes, grefve J. G. de la Gardie skickade hem musik och text, och redan 1801 uppfördes detsamma till förmån för frimurarbarnhuset på långfredagskonserten i riddarhuset. Sedan denna lokal tillslutits för konserter, försöktes nu börssalen, som dock befanns föga lämplig för den stora orkestern och körerna. Man har från 1824 i stället med fördel användt Ladugårdslandskyrkan för dessa konserter. Emellertid fick publiken å börskonserten nöjet att njuta af Jeannette Wässelius’ och Kristofer Karstens röster.