Sida:Personne Svenska teatern 4.djvu/13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
7


007-Gustaf Fredrik Åkerhielm-Svenska teatern 4.jpg

Gustaf Fredrik Åkerhielm. Efter oljemålning af K. T. Staaff, litogr. af J. Cardon.

Den 23 november 1818 upphörde kronprins Oskars tillfälliga chefskap öfver de Kungliga teatrarna, och friherre Gustaf Fredrik Åkerhielm utnämndes till förste direktör öfver Kongl. maj:ts hofkapell och spektakler. Född 1776 ingick han, efter en särdeles omsorgsfull uppfostran, i militärståndet såsom kornett vid Lifhusarerna (Lifgardet till häst), deltog i egenskap af skvadronschef i finska kriget och fick därunder tillfälle att flera gånger visa prof på mod och själsnärvaro. 1811 lämnade han krigstjänsten med öfverstes afsked och ägnade sig åt landthushållning och utländska resor. De fyra och ett halft år, från 1818 till 1823, under hvilka han ledde de