Sida:Personne Svenska teatern 4.djvu/191

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
185

öfverraskande effekt. Kom så därtill den vackra, lekande musiken, de friska, ungdomliga rösterna, den skickligt tilltrasslade intrigen, och man kan förstå, att stycket gjorde ett särdeles behagligt intryck på den tidens publik. För vår realistiska tid måste släddragandet i nattkylan af de bägge tunnklädda damerna förefalla tämligen orimligt.

185-Kostymbild Snöfallet.jpg

Kostymbild ur ”Snöfallet”. Efter teckning af Chiewitz.

På Hjortsbergs recett den 28 februari uppfördes Lagerbielkes öfversättning af Mervilles treaktskomedi ”Två engelsmän”, som utmärker sig för en liflig och karakteristisk dialog och en förträfflig teckning af de bägge hufvudpersonerna, en ruinerad köpman och en mjältsjuk, på sin rikedom utledsen lord. De ämna taga lifvet af sig och sammanträffa då händelsevis vid Themsen. Lorden hjälper med sin rikedom köpmannen och återkallas själf till lefnadslust