Sida:Personne Svenska teatern 4.djvu/219

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
213

slutligen annonsera för publiken, att herr Torsslow redan lämnat teatern.

Femtio år efter dessa händelser skref samme Arwidsson 1877, att dessa framropningar numera nedsjunkit från att vara en utmärkelse till en blott och bar höflighet och uppenbarat sig i alla möjliga former. Den förste framroparen har icke utan ett visst vemod sett, hur hans idé så småningom neddragits och förlorat sin betydelse, om också, i de intresserades tycke, icke sitt värde. Ofta nog, när han minns den där aftonen, tänker han kanske om sitt verk, hvad Danton utropade årsdagen af revolutionstribunalet, som var hans verk: ”Jag ber både Gud och människor om förlåtelse för detsamma!”

Måndagen den 16 januari 1826 gafs till förmån för Lars Hjortsberg efter sjuttonårig hvila en repris af Gustaf III:s treaktsdram ”Siri Brahe och Johan Gyllenstierna”, hvilken äfven nu vann en stor succès. Titelrollerna utfördes af Sara Strömstedt och Almlöf, Peder Stolpe och hans dotter Stina af Lars Hjortsberg och Elise Lindström, Erik och Ebba Bielke af herr och fru Åbergsson, Anna Gyllenstierna af Charlotte Erikson, Erik Tegel af Lindman, Gustaf II Adolf och Göran Gyllenstierna af eleverna Åhman och Selinder. Nya kostymer och dekorationer hade förfärdigats, och belåtenheten var allmän i salongen. Jämte ”Grefvarne Klingsberg” blef det den bäst mottagna af alla de repriser Lagerbielke gjorde af gamla pjäser.

Till konungens födelsedag den 26 januari lyckades man efter fem månaders förarbeten få färdig den tyske kompositören Ludwig Spohrs stora opera i tre