Sida:Personne Svenska teatern 4.djvu/250

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

244

sätt af Lars Hjortsberg, Kristofer af Deland och juden Efraim af Berg.

Karl Hjortsberg, ett af den store skådespelarens många barn, debuterade under detta spelår den 13 oktober på Elise Lindströms recett, då en repris af Dupatys muntra femaktskomedi ”Fästningen i Boston” uppfördes, i hvilken han utförde soldaten Georges’ roll. Han var född 1804 och en tid beridare vid Strömsholms stuteri, hade en vacker figur, en stark organ, påminde något om sin far samt förde sig på scenen med en viss ledighet och säkerhet. Publiken mottog honom väl, hvilket äfven blef fallet, då han i slutet af samma månad fortsatte sina debuter såsom Mascarille i ”Småstadsfruntimren”, hvilken roll fadern instuderat med honom. Följande spelår antogs han till elev och var från 1830 till sin död 1857 anställd som aktör, ehuru han endast dugde för den lägre komedien. 1837 gifte han sig med den framstående skådespelerskan Fanny Westerdahl, från hvilken han blef skild 1849. Hans tio år yngre broder Abraham var under åren 1837—1840 likaledes engagerad vid Kungliga teatern, men var ändå mindre användbar och dog som fraktstyrman 1849.

Den hälsosamma brytning med den inom det högre skådespelet allenahärskande franska smaken, som under Åkerhielms styrelse skedde genom uppförandet af ”Hamlet” och ”Maria Stuart”, upphörde alldeles under Lagerbielkes tid, efter hvad den hittills genomgångna repertoaren visat. Först den 17 april 1827 gafs ånyo ett arbete af Shakspere, då hans ”Othello” i en tyvärr ej mönstergill bearbetning af August Nicander gick öfver scenen. Hos den antika