Sida:Personne Svenska teatern 4.djvu/262

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

256

enskilda medlemmar uppträdde äfvensom fru Sofia Sevelin och herr Per Sällström.

Under hösten och vintern tillställdes teaternöjen hos prinsessan Sofia på Tullgarn, hos excellensen af Wetterstedt, öfverste Gustaf af Ugglas, öfverhofmästarinnan Caroline Lewenhaupt med flera. Hos den sistnämnda visades ”Les apparitions” under musik ur olika operor. Ryske kammarherren Bodisco var utklädd till trollkarl och frammanade syner ur ett moln, hvarvid man fick skåda Julius Cæsar (major Peyron), riddaren Bayard (grefve Mörner), Maria Stuart (friherrinnan Björnstjerna), Elisabet (friherrinnan Lagerbielke), Henrik IV (baron Frisendorff) och Gustaf Vasa (baron Adelswärd), hvilka hvar och en framsade af värdinnan författade smickrande verser till konungen. Därefter förevisade en savojard i landshöfding Peyrons person ”La lanterne magique”, som bestod af kulörta bilder på en hvit duk. Där framträdde Judit med Holofernes’ hufvud, Jonas och hvalfisken, David och Goliat, drottningen af Saba, Simson, Jeanne d’Arc, Venus, Mars, Adonis, Faust, Voltaire, Rousseau, Diogenes, med flera remarkabla personligheter. Efter slutet utropade en af de närvarande: ”Tes merveilles, l’ami, ne sont que des sornettes — och inte ens en råtta har man fått se på scenen!” Detta hänsyftade på ett tillfälle kort förut, då en stor råtta under en operaföreställning på Kungliga teatern damp ned från vinden midt på scenen och höll på att skrämma slag på fru Sevelin, som stod strax bredvid. Savojarden svarade: