Sida:Personne Svenska teatern 4.djvu/42

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


befordrades till bokhållare, hvilken syssla han behöll under ett år.

036-Gustaf Fredrik Åbergsson-Svenska teatern 4.jpg

Gustaf Fredrik Åbergsson.
Efter teckning af L. H. Roos 1824.

När Stenborgska teatern inköptes af konungen, blef Åbergsson från 1799 engagerad vid den kungliga scenen, där han redan i december året förut med framgång debuterat såsom Yngve i ”Oden”, och där han 1807 antogs till ordningsman vid lyriska afdelningen. Genom ett tidigt påbörjadt energiskt och målmedvetet arbete utbildade han sig mer och mer i sin konst och företog för att fullkomna sig upprepade studieresor till Paris, hvilket vederbörligen uppmuntrades af teaterdirektionen. Den 16 maj 1810 klagar Hjortsberg hos konungen öfver att Åbergsson blifvit tillagd en icke annonserad recett två år å rad såsom ersättning för gjorda resekostnader. Dessa