Sida:Personne Svenska teatern 4.djvu/47

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
41

tillika med dess som skådespelerska lika namnkunniga fru, anlände hit, och deras blotta rykte var tillräckligt att försäkra oss om de bästa spektakler. Med undantag af ett par loger abonnerades genast hela första raden, och man fann snart hvarje väntan uppfylld.” Den 2 oktober 1820 började representationerna med komedien ”Bröderna Philibert” för utsåldt hus och fortsatte sedan att under vintern vara rätt talrikt besökta, trots kölden i teatersalongen. Den 2 februari 1821 måste spektaklet likvisst inställas. Det heter i en annons i Göteborgs tidningar: ”I anseende till det svåra väglaget och den obehagliga väderleken uppskjutes det till i dag fredag annonserade spektakel till söndagen den 4 februari”, ett tillkännagifvande som icke just så fördelaktigt vittnar om tillståndet af stadens gator.

När ”Hamlet” andra gången gifvits, stod det i Göteborgsposten: ”En åskådare tror sig genom nedanstående impromptu för tillfället hafva uttryckt fleras än sin önskan, hvarför detsamma här med hans tillstånd meddelas:

Må lyckan att Er länge hos oss äga
bli hvar spektakelväns omsorg,
och scenens sångmö en gång säga:
Jag trifs rätt väl i Göteborg!”

Det blef emellertid icke fallet, utan recetterna aftogo mer och mer. Följande spelår förhyrde Åbergsson teatern endast under augusti och september med klent resultat, och 1822 gafs endast ett spektakel i veckan under mars och april. Kritiken var ytterst välvillig som alltid mot teaterns ledare, men i