Sida:Personne Svenska teatern 4.djvu/87

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
81

kronprinsen, excellenserna och ministrarna under nyåret 1821 gaf hofsocieteten den 13 och 20 februari tvenne spektakler på slottet, i hvilka kronprinsen spelade med, och den 22 voro deltagarna inbjudna till bal i de kostymer de därvid hade användt. Kronprinsen var iförd den vackra polska dräkt, hvari han uppträdde i ”La revanche”, och likaså hans motspelerska, grefvinnan Jaquette Löwenhielm, född Gyldenstolpe, dotter till den dåvarande grefvinnan Aurore Wetterstedt, född de Geer. Den 27 februari gaf societeten ånyo en teaterföreställning på slottet, hvarvid tvenne pjäser uppfördes. Den första var Dieulafoys redan ett par gånger förut på slottet gifna fina enaktskomedi ”Défiance et malice” där den unga änkan framställdes af hoffröken Marianne Koskull och hennes tillbedjare af grefve Gustaf Löwenhielm, bägge två lika hemmastadda på tiljan som ett par framstående skådespelare till yrket. Därefter uppfördes ”Les folies amoureuses”, Regnards treaktskomedi, som gifvits på Arsenalsteatern ett par gånger vid sekelskiftet under namn af ”Den galna älskarinnan”, hvars förebild är Plautus’ ”Casina” med namn efter styckets hufvudperson. Agathe spelades af grefvinnan Löwenhielm, hennes sällskapsdam af grefvinnan Tersmeden, förmyndaren af baron Gustaf Lagerbielke, tillbedjaren af kapten Peyron och dennes kammartjänare af grefve Gustaf Löwenhielm. Också voro åskådarna särdeles förtjusta öfver pjäsens förträffliga utförande.

Under konungens sommarvistelser på Rosersberg, hvilka i början af 1820-talet utsträcktes ända till slutet af november, gick det mycket animeradt till,

6 — Svenska teatern IV.