Sida:Personne Svenska teatern 5.djvu/104

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

98

drottningen och kronprinsparet. Dagen till ära hade en prolog skrifvits, salongen nydekorerats i hvitt och guld samt en ny, mycket vacker ridå målats af Herman Stahl i imiterad purpursammet, beströdd med guldstjärnor.

Polymnia var den tiden för Kungliga teatern nästan hvad Odéon är för Théâtre français, en öfningsscen för vinnande af inträde vid den senare. Utom Collberg hade Fredrik Habicht och Henrik Hyckert, innan de blefvo anställda vid Kungliga teatern, där skördat beröm för sitt talangfulla återgifvande af åtskilliga betydande uppgifter. Äfven den blifvande kunglige teaterchefen Per Westerstrand var en flitig deltagare i sällskapets sceniska förströelser, om han än icke ådagalade någon vidare samvetsgrannhet i inlärandet af sina läxor. Då han en gång utförde titelrollen i Lindegrens bekanta komedi ”General Eldhjelm”, i hvilken de Broen och sedan Hjortsberg excellerade, måste han oupphörligt luta sig ned till den sufflerande registrator Hasselström och fråga: ”hva’ sa’ du?”

*

Mozarts treaktsopera ”Cosi fan tutte”, som han 1790 komponerat för Italienska operan i Wien, stod den 14 maj för första gången på Kungliga teaterns affisch. I Wien hade den härliga musiken visserligen rönt mycket erkännande, men operan vann ingen popularitet på grund af Dapontes dåliga text, som är ett cyniskt förhånande af kärleken, utfördt på ett högeligen talanglöst sätt. Endast Mozarts