Sida:Personne Svenska teatern 5.djvu/196

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

190

konsertmästaren Westerdahls fjortonåriga dotter Fanny. Antagen till elev 1 juli 1828 fick hon redan i oktober påföljande år utföra den lilla Julies roll i ”Förtroliga aftonmåltiden” (se sid. 85). Nu lät man henne försöka sig i en större uppgift, och den 21 november 1831 debuterade hon som Karolina i ”Baschan i Suresne”, följd på nyåret af Otto i ”Skulden” och Zora i ”Mohrerne i Spanien” (se del III, sid. 26 o. 27), då denna dram den 9 april repriserades med Sara Torsslow som Zima, Fr. Kinmansson som Abular, Almlöf som Almanzor och Emilie Högquist i den unge Alis roll. Vi få tillfälle att framdeles närmare skärskåda hennes utveckling.

*

Då Beskow öfvertalades att bli chef för Kungliga teatern, lät han också oförsiktigt nog förmå sig att öfvertaga den skuld af 21,047 rdr 16 sk. bko, hvari teatern råkat under grefve Pukes styrelse, och som uppkommit dels genom minskad recettinkomst, dels genom förhöjda dagkostnader i anledning af stegrade priser på belysningsmaterialierna och i synnerhet genom en aflöningsstat, som under de senare åren ökats med mer än femton tusen riksdaler banko, till följe af att de forna lottandelarna utbytts mot bestämda löner och förhöjda flitpenningar. För att om möjligt råda någon bot på detta kassans bedröfliga tillstånd, införde Beskow ånyo lottsystemet i de kontrakt, som tillkommo eller förnyades, hvarvid hvarje lott för att lugna artisternas oro fixerades till minst 950 rdr, dock endast för det löpande året, jämte förr