Sida:Personne Svenska teatern 5.djvu/205

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
199

som förr vara ett behof. Folklynnet har ändrat sig.”

*

Utom af teaterns ekonomiska motgångar irriterades Beskow äfven af kritikens ständiga hackande på repertoaren, hvilken man sökte frånkänna litterärt värde. I synnerhet retade honom Anders Lindebergs angrepp i Stockholmsposten under oktober 1831, där han beklagade det förnedringstillstånd, hvari teatern under Beskows ledning råkat. Sedan denne lämnat sitt chefskap, gaf han fritt lopp åt sin harm i ett anonymt flygblad ”Flugsmällan”, hvilket utdelades såsom bihang till Dagligt Allehanda för den 17 januari 1833 och var uteslutande ägnadt åt Lindebergs person och hans skriftställarverksamhet. Allmänheten var ju under 1830-talets litterära och politiska fejder van vid de oupphörliga smädelserna i tidningar och ströskrifter — ”att angripa, förkättra, beljuga och begrina hvarandra tycks sannerligen för en del af våra publicister vara ett naturbehof”, skrifver Lindeberg 1831 — men på grund af denna pamfletts visserligen obarmhärtiga, men dock, efter hvad det allmänt ansågs, glänsande ironiska och kvicka skrifsätt väckte den ett enormt uppseende och utkom inom kort i tre upplagor. Då den icke desto mindre numera blifvit en litterär sällsynthet, tro vi oss göra våra läsare ett nöje genom att här meddela den in extenso. Det blir också därigenom möjligt att bilda sig en egen åsikt, oberoende af olika synpunkter och framställningar af saken.