Sida:Personne Svenska teatern 5.djvu/224

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

218

§ 7.

Nu inträffar i något skådespel krig och örlig mellan the öfver- och underjordiske machter; vare tå then af the styrande öfverman, som under kindpustande, hårdrag och boxning eller annan lustig kämpalek sin motpart besegrandes varder.

§ 8.

Å dag, som framdeles tillkännagifven varder, skall till redan ågångna rättegångskostnaders betäckiande såsom gemensamt beneficium å Privat-Theatrum uppföras: Brodertvisten eller Förlikningen, dram i fem öppningar; therefter gifves Theater-Directeuren eller Dumhet på dumhet.

§ 9.

Nu kan så illa åtbära, att Allmänheten icke besökia gitter thenna kosteliga skådebana, vare tå the Styrande förbundna att själfva i något stort spectaculum uppträda, hvartill väljes then dråpeliga Cinna af hr Corneille; tå publiquen icke underlåta må att af alla krafter beklappa then ene hjältens utrop till then andre, Soyons amis, Cinna!

§ 10.

Till firande af thenna lyckeliga förening skall nästkommande "Mårtens Gås", som therjemte är "Farbror Mårtens" nampnsdag, en lysande banquette anrättad varda, thertill the höge Contrahenternes samptlige ämbetsbröder vördsamligen inbjudas månde, att vara vittnen till den hjärtliga brorskål, med