Sida:Personne Svenska teatern 5.djvu/26

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

20

och sedeskildringar, för hvilka han vann sin samtids beundran. Förträffliga äro hans libretter till "Vestalen" och "Ferdinand Cortez". Åt Rossini skref han texterna till "Moses" och "Wilhelm Tell". Hans samlade arbeten fylla tjugusju band. Af hans tragedier är i Sverige endast "Sulla" uppförd. På Théâtre français vann den under sexti tätt på hvarandra följande representationer ett kolossalt bifall, beroende på att författaren vid teckningen af den romerske diktatorn tydligen haft för ögonen den då nyss fallne franske världshärskaren, och att Talma i titelrollen på ett förvånande sätt förstod att härma Napoleons hela hållning och sätt att vara. Hos oss kunde däremot pjäsen icke väcka något lifligare intresse, ehuru man beundrade vissa förtjänstfulla ställen såsom de asiatiska konungarnas och sändebudens audiens, den vackra scenen med Sullas son, som för att rädda sin landsförviste vän döljer honom i sin faders palats, hvars lif denne vän skulle taga, den gripande målningen af tyrannens sömn, då denne, som hindrade Rom att sofva, själf plågas af skräckfyllda drömmar, och slutligen den stora teatereffekten med hans afsägelse af diktaturen, som ovillkorligen gör ett öfverraskande intryck. Almlöf vann som Sulla mycket erkännande och ansågs bäst fylla sin roll. Faustus, Sullas son, spelades af Torsslow; hans vän Claudius af Lindman; dennes maka, den ädla och dygdiga Valeria, af Sara Strömstedt; och den ryktbare skådespelaren Roscius, diktatorns gunstling, af Åbergsson. Sista aktens verkan förhöjdes af den vackra till operan "Titus" målade dekorationen, som föreställde Kapitolium.