Sida:Personne Svenska teatern 5.djvu/27

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
21

Jag har redan förut (se del III sid. 182) omtalat Karl XIV Johans närmare kännedom af detta skådespel och hans intresse för Almlöfs riktiga tolkning af den svåra titelrollen.

021-Almlöf som Sulla.jpg

Nils Almlöf såsom Sulla. Efter samtida teckning.

Konungens slutliga tillfredsställelse med hans talangfulla framställning hade till följd att genom ett kungligt bref af den 30 juni 1828 Almlöf tilldelades "med afseende å den utmärkta talang han såsom skådespelare ådagalagt" af statsmedel ett reseunderstöd af femtonhundra riksdaler, hvilket jämte ett särskilt bidrag af konungen satte honom i tillfälle att under sommaren 1829