Sida:Personne Svenska teatern 5.djvu/44

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

38

en dotter till den af Bellman besjungne perukmakaren Bourschell.Anm I början af 1790-talet ingick han vid Seuerling-Lewenhagens teatertrupp, anställdes 1797 vid Hofflundska sällskapet, där han gifte sig med skådespelerskan och dansösen Maria Ehrnström, och 1799 voro båda engagerade hos Lindqvist i Göteborg. I september 1800 upprättade Strömberg en teater i Nyköping, som ägde bestånd i två år, någonting särdeles ovanligt den tiden. Bland personalen kunna vi lägga märke till fru Maria Rydberg, sedermera anställd vid Kungliga teatern och gift med balettmästaren Louis Deland; mamsell Charlotta Sandberg, gift med teaterdirektören Vilhelm Djurström; samt mamsell Sofia Mosette, gift med teaterdirektören Karl Lönnbom och en af landsortsscenens främsta skådespelerskor. Herrskapet Strömberg kom sedan till Norge, där de bägge gåfvo undervisning i dans, och där han fick privilegium att upprätta en teater i Kristiania och "dertil inddrage sædelige Mennesker af de Indfödte samt med disse give Pantomimer, Operets og saadanne Skuespil i Landets Sprog, der forene Moralitet med Smag og Interesse". Emellertid begagnade han sig icke denna gång af sitt privilegium, utan begaf sig till Göteborg, där han ägnade sig åt sin fars yrke. Men i augusti 1813 lockade honom åter scenen, och han öfvertog som verkställande direktör i ett bolag den gamla teatern vid Sillgatan. Bland personalen finna vi Inga Åberg och den unga Henriette Widerberg. Det var då Strömberg gjorde sig känd äfven som dramatisk författare. Efter fälttåget mot Norge återkom Karl Johan till Göteborg den 16 september, och den 19 gafs å teatern en