Sida:Personne Svenska teatern 5.djvu/51

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
45

september 1834, och påföljande år den 5 november brann hans fula teaterlada ned.

*

Under senare hälften af oktober 1827 inträffade det s. k. "Torsslowska bråket". Dagen efter Catalanis första uppträdande på Operan gafs "Figaros bröllop" och påföljande afton den 18 oktober "De begge Figaro" där Torsslow spelade Cherubin. Föreståndaren för kostymmagasinet, den femtitvåårige f. d. löjtnant Mannerhjerta (se del IV), trasslade vid ombytet ihop de båda pjäsernas kostymer och framlade oriktig dräkt åt Torsslow. Denne, hvilken af naturen hade ett ytterst hetsigt, stolt och envist lynne, som ingalunda mildrats af hans många sceniska framgångar, blef topprasande öfver denna vårdslöshet mot hans person och ställde till ett häftigt uppträde i klädlogen, hvarvid han gaf den tillskyndande magasinsförvaltaren en duktig uppsträckning och kallade honom slutligen för ett fä. Gubben Mannerhjerta fann sin löjtnantsvärdighet högeligen sårad af en dylik titulatur och beklagade sig inför chefen. Torsslow kallades på söndagen till teaterkansliet, där utom grefve Puke och de bägge tvistande äfven andre direktören öfverste Törner och scenens styresman hofsekreteraren Lars Hjortsberg voro närvarande. Puke tillfrågade Torsslow, om han "tillsagt Mannerhjerta ett okvädinsord", hvartill Torsslow svarade ja och tillade, att "han kunde säga det till honom en gång till". Puke förklarade då, att Torsslow hade bort rapportera saken, "men inte tagit själfhämnd",