Sida:Personne Svenska teatern 5.djvu/62

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

56

modellerna" och "Tillfälle gör tjufven", den 26 "Universalarfvingen" och baletten "Den nya Narcisse", och söndagen den 28 "Målaren och modellerna" samt baletten. I sistnämnda operett fick August Pfeiffer, som den 1 juli antagits till elev, försöka sig i Stålsporres roll. Han var emellertid hvarken lycklig som älskare, ej heller hade han tillräcklig musikalisk bildning för en sådan uppgift, och han blef icke bättre med åren. Jakob Axel Josephson skref om honom från Uppsala den 14 oktober 1839: "Herr Pfeiffer hör jag nästan hellre på sju mils afstånd än från tredje raden, afståndet mildrar alltid".

De fjorton började nu bli oroliga för sin ekonomi, grefvarna Brahe och Wetterstedt medlade, konungen visade sig nådig, Puke gaf så småningom efter, och sammanhållningen började omsider slappas, som man kan se af några biljetter bland de Torsslowska papperen, hvilka af arfvingarna skänkts till musikhistoriska museet. Almlöf skrifver: "Jag är nu engagerad, fru Erikson, Fr. Kinmansson och Berg ha blifvit det förut i dag, grefven väntade Lindström och Lindman och sade, att i morgon skall han kalla de öfriga kamraterna. Jag är tvungen att gå bort, hvarför jag härmedelst underrättar dig om denna nyhet. Hälsa Strömstedt från din vän Almlöf". Samma dag, den 26 september, svarar den hetsige Torsslow: "Jag är ännu ej engagerad; Strömstedt, fru Lindström, Lasse, fru Bock, Fahlgren, Lindman, fru Deland äro det ej ännu. Om dessa, förmodligen betraktade som den uslaste delen af förbundet, blifva i morgon uppkallade till kontraktens underskrift, skola de säkerligen ej som den