Sida:Personne Svenska teatern 5.djvu/74

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

68

Drottningen var road af teatern, men då hon lika litet som konungen förstod språket, var det hufvudsakligen Operan hon besökte, ehuru hon ansåg sig alltid med sin närvaro böra hedra de dramatiska artisternas recettföreställningar. På grund af sina egendomliga lefnadsvanor kom hon emellertid, åtminstone under de senare åren, sällan på teatern förrän mot slutet af pjäsen. Till sin uppvaktnings förtviflan gick hon nämligen till hvila först vid fyratiden på morgonen och sof större delen af dagen. En gång kom hon så sent in i sin loge, att just då hon sjönk ned i sin fåtölj, föll ridån för sista akten.

068-Desideria.jpg

Drottning Desideria. Efter oljemålning af Fr. Westin, litogr. af O. Cardon.

För öfrigt lefde hon mest i sina ungdomsminnen, som ju också voro i hög grad märkliga. Sin upphöjelse lär hon icke skattat särdeles högt, utan längtade