Sida:Personne Svenska teatern 6.djvu/103

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
97

(3), Vandrande studenten (3), Väktaren (1), Ålderdom och dårskap (5), Öfverraskningen (7). Af dessa 104 uppförda stycken voro 37 musikpjäser, hvaraf 5 nyheter, 62 talpjäser, hvaraf 14 nyheter och 5 baletter. Dessutom gåfvos 4 konserter. Operamaskeraderna inställdes däremot under detta spelår. Anordnarna af maskeraderna i Kirsteinska huset hade redan föregående år erbjudit sig att betala en viss summa till Kungliga teatern, om den ville upphöra med sina maskerader. Detta anbud antogs nu, och bestämdes afgiften till 100 rdr bko för hvarje maskerad i Kirsteinska huset, men redan påföljande spelår återupptogos operamaskeraderna.

*

Söndagen 1 september uppträdde bassångaren från Kärntnerthorteatern i Wien Emil Ronniger och sjöng mellan pjäserna Sarastros stora aria ur ”Trollflöjten” med kör, O Isis och Osiris, samt efter pjäserna Kaspers scener ur första akten af ”Friskytten” tillsammans med Sällström, som sjöng Max på tyska. Några dagar därefter utförde han likaledes mellan och efter pjäserna recitativ och aria ur ”Befriade Jerusalem” samt scener ur första akten af ”Barberaren” med Sällström som grefven. Vidare uppträdde han som Leporello i andra aktens senare hälft af ”Don Juan” med Sällström, Preumayr och fru Enbom samt i andra akten af ”Den stumma” som Pietro med Sällström som Masaniello. En sådan musikalisk sillsallad hade aldrig förr serverats på vår opera och ogillades på det högsta af åtskilliga tidningar, men sångaren vann bifall af publiken och

7 — Svenska teatern VI.