Sida:Personne Svenska teatern 6.djvu/22

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

16

Det var din tanke, som ej tänkte argt,
det var din hug, som ingens ofärd ville,
det var din hand, som aldrig mätte kargt,
det var ditt hjärta, färgadt af ditt snille.
—   —   —   —   —   —   —   —   —   —

Hvad vore jorden, om ej glädjen fanns?
En tufva med ett plundradt fågelnäste.
Men utan jämvikt i sig, utan sans,
förlorar själfva glädjen snart sitt fäste.
—   —   —   —   —   —   —   —   —   —

Det visste du. Och därför var ditt lif
ateniensisk sans i hvarje gille —
och ändock mer än grekiskt tidsfördrif,
det var ett romerskt allvar, då du ville.”


*

Öfverste J. P. Törner (se del III, sid. 166), som då var 64 år gammal, öfverfördes 13 juli 1832 till indragningsstaten med en pension af 1,200 rdr, och samma dag utnämndes till andre direktör och chef för teaterns ekonomiska afdelning kamreraren i krigskollegium, sedermera krigsrådet Karl Forsberg, född 2 mars 1793. Han var en fin och älskvärd samt ovanligt sirlig man af den gamla skolan, och enligt allmänna meningen kunde teaterns ekonomiska angelägenheter icke läggas i bättre händer än då de öfverlämnades åt hans öfverlägsna förvaltningsförmåga. Kammarherre Beskow presenterade å teatern 17 juli för personalen de nya styresmännen, och dessa utvecklade genast en mycket liflig verksamhet.

Ekläreringen, som alltid varit betungande för teaterkassan ställdes på entreprenad. Det uppskjutna