Sida:Personne Svenska teatern 6.djvu/264

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

258

den demoraliserade hären och Fra Diavolo. Denne drog fram genom Abruzzerna, trummande och svängande Sanfedisternas banér, men föga mer än tvåhundra man slöto sig till honom, villiga att strida för Bourbonerna, för resten mötte han ovilja eller likgiltighet. Af det för en kort tid sammankallade sicilianska parlamentet utverkade drottning Maria Karolina ett anslag till inköp af en diamantbesatt jaktknif och ett par pistoler åt öfversten Michele Pezza, kallad Fra Diavolo, och af den fördomsfrie konung Ferdinand utnämndes han till hertig af Cassano. De grymheter, som begingos af de vilda upprorsledarna i Kalabrien, tvingade emellertid fransmännen att ditsända Masséna med en härstyrka, och en fruktansvärd vedergällning utkräfdes. Blodsdomstolar och konfiskationer följde, och en stor del af landet sköflades genom plundring och brand. Till sist, hösten 1806, blef Fra Diavolo gripen af fransmännen, och 12 november halshöggs han på piazza del Mercato i Neapel.


Sid. 87.

Beträffande »Kabal och kärlek» ber jag få hänvisa till de anmärkningar jag bifogat min tryckta öfversättning af stycket, hvilken användes vid pjäsens uppförande å Kungliga dramatiska teatern 1891.


Sid. 228.

I sammanhang med teatercensurens införande hos oss berätta samtida Stockholmstidningar några anekdoter, som då gingo Europa rundt, om den stränge romerske censorn pater Somai. I palatset Ruspoli hade en rik utlänning inrättat en teater och lämnade allmänheten fritt tillträde, hvarför censorn ansåg sig böra granska repertoaren. Han fick då se, att man ämnade uppföra ”Le festin de pierre” (libretten till Don Juan). ”Duger inte”, förklarade hans högvördighet. ”Titeln måste