Sida:Personne Svenska teatern 6.djvu/30

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

24

På det att läsaren genast måtte få en någorlunda klar öfverblick af teaterns verksamhet under den Westerstrandska regimens första arbetsår, meddelas här en uppgift på de pjäser, som då framfördes på scenen jämte antalet gånger. Jag har förut påpekat, men anser mig böra upprepa det, hurusom man på grund af den dåtida regelmässiga teaterpublikens fåtalighet var nödsakad att hålla en ständigt växlande spellista, alldenstund man ej kunde med fördel ge en redan spelad pjäs mer än några få gånger under hvarje spelår, ibland ej mer än en eller två. Till följe af därför oundgängliga minnesrepetitioner på under föregående spelår eller kanske med flera månaders mellanrum gifna stycken fördröjdes framförandet af nya större pjäser, som kräfde en långvarigare inöfning, tillsynes oskäligt länge. Den första musikaliska nyheten under detta spelår framträdde sålunda ej förrän kort före jul, och den första mera märkliga tilldragelsen på dramatiska scenen ägde ej rum förrän i början af mars. Spellistan innehöll följande stycken i bokstafsordning, de nya kursiverade: Aline (2 gånger), Amanda (1), Azemia (4), Barberaren (op. 1), Baschan i Suresne (4), Befriade Jerusalem (4), Begge arrestanterne (4), Begge savoyardgossarne (2), Begge talismanerne (2), Bildhuggaren (2), Blykamrarne (1), Brodertvisten (1), Båda Figaro (1), Califen (3), Carolus Magnus (2), Charlatanerne (1), Colin och Babet (1), Cora och Alonzo (5), Crispin medicus (1), Don Juan (2), Elake husbonden (7), Eldprofvet (2), En egendom till salu (1), En komik balett (1), En timmes roman (2), Epigrammet (2), Ett divertissement af dans (1), Ett ögonblicks