Sida:Personne Svenska teatern 6.djvu/29

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
23

kostymer, under det att de flesta manliga gästerna föredrogo att alldeles som i våra dagar uppträda omaskerade.

023-Maskeradbal.jpg

Maskeradbal i Kirsteinska huset. Efter teckning af F. Tollin.

För att jämte teaterns styresmän utarbeta repertoaren, fördela rollerna, m. m. tillsattes, efter ett af hrr Almlöf och Torsslow till direktionen ingifvet skriftligt förslag, en kommitté bestående af tre ledamöter, hvilka teaterpersonalen, d. v. s. teaterns lottägare, fingo rättighet att själfva välja ibland sig, och blefvo Torsslow, Almlöf och Fredrik Kinmanson därtill utsedda. De voro dock endast rådgifvande. Direktionen ensam ägde beslutanderätten.

*