Sida:Personne Svenska teatern 6.djvu/50

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

44

aldrig att intaga någon verkligt framstående plats på scenen. Han dog sista december 1843.

Georg Dahlqvist föddes 22 juni 1807, anställdes sextonårig i lärftskramhandel och öppnade 1827 egen bod. Hans oöfvervinnliga håg för teatern förledde honom ofta att innanför disken med alnen i hand deklamera högtrafvande verser och obekymrad om inkomsten sålde han i sin extas varorna till underpris. Följden häraf blef slutligen att han måste lämna allt hvad han ägde åt sina fordringsägare. Han gick då in vid teatern, där han 1 oktober 1832 antogs såsom elev, och sedan han med framgång bestått både deklamationsprof och repetitioner, tilläts han framträda inför publiken 18 januari 1833 såsom Sicinius i sorgespelet ”Virginia”. Lyckan var honom dock icke vid själfva representationen lika huld. En mängd af hans yrkesbröder, som med missnöje sågo, att en af deras klass ägnade sig åt skådespelarfacket, hade infunnit sig i salongen i en allt annat än vänlig sinnesstämning mot debutanten. I samma ögonblick han skulle göra sin entré, hade en främmande person, som smugit sig upp på scenen, ryckt honom i armen och hviskat: ”Herre, det går åt h-e för er!” något som naturligtvis förbryllat honom. Till råga på olyckan gick Collberg, hvilken i sista scenen såsom Appius med sin gestalt borde för den inträdande Sicinius dölja den mördade Virginia, undan för tidigt, om med afsikt eller af förbiseende vet man inte riktigt, men malisen påstod, att det skedde med fullt uppsåt. Följden blef den, att Sicinius under en opåräknadt lång stum scen måste uttrycka en alltmer stegrad fasa, och med armarna