Sida:Personne Svenska teatern 7.djvu/160

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

154

Köpenhamn för att få åtnjuta Bournonvilles ledning. Sedermera företog han med statsunderstöd en längre studieresa till Paris och anställdes därefter som premiärdansör 1837—1840. Året därpå antog han en honom erbjuden plats som balettmästare vid Kejserliga teatern i S:t Petersburg, där han vid sitt 25-års jubileum personligen komplimenterades af tsaren och fick titel af professor. Han var medstiftare af den i midten af 1870-talet där grundade Skandinaviska föreningen, till hvars hedersledamot han sedan kallades, och afled 1903 åttiosju år gammal.

154-Vilhelm Pettersson-PST7.jpg

Vilhelm Pettersson. Efter teckning af Th. Öberg.

— Vilhelm Pettersson var född 6 september 1814 och blef som tioårig gosse