Sida:Personne Svenska teatern 7.djvu/166

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

160

fru Agrippina, hvarigenom en ännu större entusiasm än vanligt uppväcktes hos publiken, då apan slösade sina karesser på den bedagade matronan, slog omkull henne på golfvet, ref sönder hennes negligé, o. s. v. Rollen öfvertogs sedan af fru Wennbom.

"Mistress Siddons eller Den engelska aktrisen", som var ämnad att gifvas på Fr. Kinmansons recett, men måste uppskjutas på grund af Emilie Högquists sjukdom, uppfördes för första gången 16 januari. Det är en komedi i två akter, öfversatt från franskan, och innehåller historien om, huruledes den stora aktrisen (Högquist) af ungdomsvänskap till Georgina (Fanny Hjortsberg) botar hennes man (Almlöf) från hans passion för henne själf. Under de tre månader kuren varar har hon själf intagits af kärlek till honom, men hon spelar dock sin roll till slut, och med förkrossadt hjärta sliter hon sig från de äkta makarnas försoningsscen för att lämna det land, där hon ej mer kan vänta sig någon glädje. Högquist spelade med en känsla och sanning, som framkallade tårar och snyftningar i hela salongen, men hvarken under eller efter pjäsen rörde sig en hand till applåd, hvilket bestämdt var en orättvisa mot henne. Men pjäsen är dålig, det kan man med godt samvete säga. I England kallas hustrun till en sir, som bekant, alltid lady, icke mistress, och ingen sir namnes vid sitt tillnamn allena. Titeln måste ovillkorligen följas af förnamnet. Det visste visserligen icke fransmännen på den tiden, och katten vete, om de hafva reda på det ännu, trots den kordiala ententen, men öfversättaren borde hafva uppmärksammat och rättat detta. Almlöf passade icke alls för sir Arthur och lär ha spelat "så litet väl,