Sida:Personne Svenska teatern 7.djvu/200

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

194

Andreas Romberg, f. 1767, † 1821 i Gotha, Bernhards kusin, var en framstående violinist och kompositör och blef Spohrs efterträdare såsom hofkapellmästare i Gotha. Af hans talrika kompositioner lefver ännu kör- och orkestermusiken till Schillers "Das Lied von der Glocke".

Cypriano Romberg, f. 1807 i Hamburg, † därstädes under badning 1865, var son till Andreas och elev af Bernhard. Han hade en utomordentligt skön ton, känsla och värma i utförandet samt stor teknisk färdighet och grace.

Del VII. Sid. 16.

K. Fr. Dahlgren omnämner icke i sina Anteckningar om Stockholms teatrar Andrea Kretzmers sju första uppträdanden under september, oktober och november, utan endast hennes glansroll "Sömngångerskan i Provence" 1 december 1835.

Sid. 31.

Nils Almlöf har själf skrifvit följande meddelande å baksidan af det Darellska akvarellporträttet: "Måladt af Artisten sedermera Sedel Efteraparen Darell i Maj månad 1838, af Darell såldt i Arresten under Stadshuset några dagar före sin rymning i Juni 1839 till Fångvaktmästaren, af hvilken jag löst det i Oktober samma år." — K. Fr. M. Darell var en mycket begåfvad ung artist, som missbrukade sin talang till sedelförfalskning, för hvilket brott han våren 1839 häktades, men lyckades rymma samma år.

Sid. 55.

Med anledning af i andra teaterhistoriska arbeten förekommande oriktiga uppgifter ber jag få påpeka, att originalet till "den nya Blåskägg eller Det