Sida:Personne Svenska teatern 7.djvu/26

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

20

bokstäfver i hvarje rad, för att anbringas på triumfbågen. Det var tydligen icke något lätt uppdrag, och svårigheten ådagalades också genom den dråpliga utgången. På den ena sidan stod att läsa:

”Gjut, Svea, glädjens tår
vid Din Carl Johans spira,
när Du med honom får
Ditt silfverbröllop fira.”

Orden åsyftade förmodligen tronföljarvalet tjugufem år förut och icke, som man påstått, regeringsjubileet, som inföll först sju år därefter. Å motsatta sidan prunkade följande vers:

”Så glad från segerns char
Du såg ej svunna länder,
som hjärtan där Du far
och där Du återvänder.”

Alla kyrkorna liksom ämbetsverken voro präktigt upplysta. Illuminationen var för öfrigt allmän och lär icke haft sin like sedan Gustaf III:s dagar. Utanför Hornstull mötte kronprinsparet och staberna till häst. Borgerskapets kavalleriskvadron hade redan mött längre bort. Konungen steg till häst vid Katrineberg och red i skridt genom staden, under det att drottningen följde i vagn, så att återkomsten till slottet skedde först en kvart före klockan elfva. Till ett varaktigt minne af denna dag beslöt Stockholms stads börs-, bro- och hamnbyggnadsdirektion att i stället för den mycket bristfälliga s. k. Nybron eller Ladugårdslandsbron låta uppföra en ny bro- och kajbyggnad af järn och huggen sten.