Sida:Personne Svenska teatern 7.djvu/27

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
21

Under fem dagar var teatern stängd. Fredagen 16 oktober inställdes ”Birger Jarl” på grund af sjukdomsfall, 17 och 18 spelades icke, 19 inträffade illuminationen, och 20 oktober blef ”spektaklet uppskjutet på grund af mellankommande hinder”. Ändtligen 21 oktober gafs för första gången ”De lyckliga fruarna”, komedi i två akter af Bayard, m. fl. i öfversättning af Adil Westerstrand. Den har en ledig dialog och en kvick intrig, som rör sig om en lätt öfvergående svartsjuka, hvilken framkallas af en ung, elegant änka i Högquists gestalt. Ända sedan sista augusti, då spektaklet för hennes skull måste ändras, hade hon varit svårt sjuk och mottogs nu med starka applåder. Man ansåg, att det var glädjen att få återse henne på scenen, som åstadkommit att salongen den aftonen var utsåld. Pjäsen gjorde sig för öfrigt bra, och man hade svårt att tro, att det var samma stycke, som ett par år förut i annan öfversättning, gifvits å Wildnerska teatern under namn af ”Skenet bedrar”, något som Dahlgren förbisett i sina Anteckningar. De äkta männen spelades förträffligt af Almlöf och Hyckert, ehuru den senare som vanligt imiterade Torsslow. De lyckliga fruarna Charlotte Ficker och Gustafva Lindman voro icke lika lyckliga som aktriser, säger Rosén. ”Man beklagar, att ej naturen sörjt för deras inre som för deras yttre, och däraf följer, att de själfva icke sörja för sitt inre så som för sitt yttre”. Charlotte Ficker förebrås rent ut för behagsjuka, för sina söta miner åt publiken och för sin vanligtvis alltför granna paryr. Några dagar före premiären hade en till Aftonbladet ett halft år förut insänd uppsats om henne, i stället för att