Sida:Personne Svenska teatern 7.djvu/84

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

78

sammanträffa på Girots värdshus jämte den narraktige italienaren Cantarelli (Habicht), anordnaren af hofvets förströelser. Andra akten tilldrar sig samma afton i en af Louvrens salar under en maskeradbal. Drottning Margot vill göra allt för att bistå Isabella och Mergy, och för att afleda Comminges misstankar låter hon Cantarelli inbilla honom, att Mergy kommit för drottningens skull, hvilken hyser en öm böjelse för honom. Emellertid sammanträffa de bägge adelsmännen och en förklaring äger rum, hvaraf följden blir en duell dagen därpå klockan sju, en timme efter Nicettes bröllop. Tredje akten föreställer en del af Pré-aux-Clercs med Seinen i fonden och Louvren på andra sidan floden, illumineradt när mörkret faller på. Vid ridåns uppgång är scenen fylld af promenerande, gycklare, försäljare, m. fl., en brokig tafla. I sin egenskap af Nicettes gudmor får drottningen tillfälle att med sin hofdam bevista bröllopsceremonien och begagnar tillfället att låta sin kaplan sammanviga de bägge älskande. I duellen utom scenen dödar Mergy sin fruktansvärde motståndare, hvarefter han flyr med sin maka till Navarra. — Drottningens parti är i det hela otacksamt, Isabellas vida tacksammare. Hvarken Sällström, Wennbom eller Habicht förmådde förläna något intresse åt sina uppgifter och körerna gingo osäkert. Operetten hade behöft flera repetitioner. Det var en allmän klagan bland publiken, att vederbörande, när en pjäs börjat inöfvas, aldrig gåfvo sig någon ro, innan den blef framförd, så att de första representationerna vanligtvis aldrig voro annat än generalrepetitioner. Utom det att detta var en missaktning mot publiken, var det äfven en missräkning