Sida:Personne Svenska teatern 7.djvu/85

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
79

för kassan, ty många goda pjäser gingo förlorade genom en sådan hafsig inöfning. Vid femte representationen hade Charlotte Ficker öfvertagit drottningens roll. Kostymerna voro vackra och rika, och tredje aktens dekoration gjorde en briljant effekt, men operetten blef kallt emottagen och gick ej mer än tio gånger; en repris 1873 endast sex gånger. I Paris har den gifvits omkring tvåtusen gånger. 1871 gafs den för tusende gången. Då jag för någon tid sedan kom att bläddra i Camées artistiques för 1881, fick jag af en slump där se en kritik öfver ett uppförande af stycket, som slutar med följande rader: "Cette représentation était la treizecentième du Pré-aux-Clercs. Il serait cependant imposible de trouver une œuvre plus jeune, plus élegante, plus vive. C'est bien encore là la vraie musique ... de l'avenir. Felix Henrieau". — Den 15 december 1832 gafs operan för första gången i Paris, men mästaren led då af samma bröstsjukdom, som lade hans fader i grafven, och han kunde ej visa sig vid inropningen. Hans feber ökades af sinnesrörelsen vid denna sin största framgång. Morgonen därpå fick han veta att första sångerskan insjuknat, hvilket gaf honom dödsstöten. "Quel malheur de mourir si jeune! — utropade han — Je commençais à comprendre la musique qui convient au théâtre". Den 19 januari 1833 dog han.

Spelårets stora händelse inträffade 28 november, då Schillers romantiska femaktstragedi "Orleanska jungfrun" för första gången uppfördes såsom recett för Almlöf. Redan kl. 11 f. m. voro alla biljetter slutsålda, och biljettmånglarna kunde på aftonen sälja sitt återstående lager med en vinst af tvåhundra