Sida:Phrénologien bedömd från en Anatomisk ståndpunkt.djvu/11

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
185

af de märkvärdigare är en casus, anförd af Cruveilhier, nemligen en ung fånig flicka, fallen för masturpation, och som efter döden befanns sakna cerebellum och Varols-bryggan. I öfverensstämmelse med sin sats påstår Gall, att castration vållar minskning af cerebelli utveckling och volum. Leuret har föranstaltat en mängd undersökningar härom. De hafva blifvit anställde vid Veterinärskolan på Alfort af Gérard Marchant med biträde af Lassaigne, och lemnat ett resultat aldeles motsatt Galls och phrænologernas sats. Undersökningarne skedde på 10 hingstar, 12 ston och 21 Vallacker, och visade att

lilla hjernan hos Vallacker vägde i medeltal 70
Hingstar 61
Ston 61

När härtill komma å ena sidan de bevis genom experimenter, för hvilka vi i synnerhet hafva att tacka Flourens, att cerebellum är ett motoriskt organ, ett organför coordinerandet af musklernes rörelser; samt å den andra så många skäl som tala för hela ryggmergens nära deltagande i könsförrättningarne med så mångfaldiga bestyrkanden från den pathologiska anatomien, så synes i sanning phrænologernes feltag äfven i denna del satt utom allt tvifvel.

Strax öfver cerebelli region, nemligen på tuber occipitale, har man förlagt kärleken till afföda, och synnerligast moderskärleken. Denna del af craniet omsluter de bakre hjernloberne, i hvilkas bakersta gyri äfven centralorganet för denna instinkt skulle vara beläget. Så väl Gall som hans efterföljare hafva dervid förbisett det vigtiga factum från den comparativa Anatomien, att de bakre loberna saknas, med få undantag, hos de flesta däggdjur, och felas, jemte de mellersta loberna, hos alla foglar, amphibier och fiskar. Dessa djur skulle då äfven sakna det ifrågavarande phrenologiska organet, och med