Sida:Phrénologien bedömd från en Anatomisk ståndpunkt.djvu/16

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
190

nya verlden, der de bland flera stammar frambringas med konst.

Flathead.

Största delen af Canadas Indianer är, så vidt jag vet, dolichocephaler. I Förenta staterna förekomma båda formerna i olika territorier. De beskrifvas dock båda som tappra, kloka och frihetsälskande. Stammar af båda formerna hafva visat sig mottalige af civilisation. I Oregon, i trakterne kring Columbia-floden, lefva brachycephaliska stammar, hvilka genom pressning platttrycka hufvudet från hjessan mot basen, hvafar de fått namnet «Flatheads». Man skulle af denna craniets låghet tro sig kunna sluta till en låg utveckling af själsförmögenheterna. Morton säger tvertom, att dessa Indianer äro kloka och intelligenta.

Natches.

Äfven Indianerne i Mexico äro till största delen brachycephaler; flere bland dessa folkstammar utplatta hufvudet bakifrån framåt, hvaraf detsamma erhåller en onaturlig höjd och korthet. Mest bland dessa utmärkta sig «Natches»-Indianerne, hvilka förr sträckt sitt gebit ända ned i Missisippis dal. Morton har i sitt praktfulla verk, «Crania americana,» tab. XX & XXI afbildat en Natches hufvudskål, som visar en förvånande grad af en sådan utplattning, hvarigenom hufvudet erhållit en monstruös höjd, bredd och korthet. Hos dessa borde man finna stor brist på de egenskaper, hvilkas organer äro belägna i