Sida:Phrénologien bedömd från en Anatomisk ståndpunkt.djvu/18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
192

till detta lands urinvånare. Enligt samma författare hyser Peru äfwen tvenne folkslag med långa cranier (dolichocephaler), nemligen Huanchas och Aymaras. Äfven dessa sednare folkslag räknar han till landets urinvånare. Huanchas utgöra en föga talrik quarlefva af en större stam, hvars craniiform är utmärkt genom en monstruöst låg panna och låg nacke. Denna form blef först känd genom de ur gamla grafvar hemtade cranier, som hemfördes af Pentland. Tshudi har funnit ännu lefvande folk af denna stam i departementerne Junin och Ayacucho.

Huancha (Aymara) Peruvian.

Den andra Dolichocephaliska folkstammen för Tschudi under benämningen af Aymaras. Den skall enligt hans uppgift förekomma i sin ursprunliga renhet i de sydperuvianska departementen Puno och Cusco, och i formen af hufvudskålen nära likna Guanchierne på Canariöarna. — Doctor Tschudi, som i sin «Resa i Peru» föröfrigt meddelat så rika underrättelser om detta land, och uppgifter om craniformen, lemnar inga om dessa olika folkstammars intellectuela och moraliska egenskaper. Det är deraf sannolikt att de icke företett något anmärkningsvärdt. D'Orbigny deremot, som gifver de här så kallade Huanchas namnet Ayamaras, anmärker, att, efter hvad man kan sluta af de gamla grafvarnas construction, cheferna, och ofelbart