Sida:Psalm1695-1.djvu/124

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
222 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 223

Och gräset af the torra berg upwäckia.
Lofsiunger HErran/ Lofsiunger HErran.

4. Then allo kötte/ Then allo kötte
Gifwer sin födo;
Och fänaden sitt foder utan mödo/
Sitt foder utan mödo/
Korpungomen som ropa i sitt öde.
Lofsiunger HErran/ Lofsiunger HErran.

5. I manna starckhet/ I manna starckhet/
Och starcka hästar/
Wår Gudh then mächtige sigh eij förlustar/
Mächtige sigh eij förlustar.
Han hafwer lust til them som honom fruchta.
Lofsiunger HErran/ Lofsiunger HErran.

6. Tacker HErranom/ Tacker HErranom
Wår Gudh then gode:
Lifsens källa flyter medh ymnog flode/
Flyter medh ymnog flode/
Af hans hierta all Creatur til gode.
Lofsiunger HErran/ Lofsiunger HErran.

7. O JEsu Christe/ O JEsu Christe/
Gudz Son then Högste.
Gif tu tin nåde alla froma Christne/
Alla froma Christne/
At the titt Namn ewärdeliga prise/ Amen.
Lofsiunger HErran/ Lofsiunger HErran.

111.
Then 149 K. D. Psalm. Se tonen Num. 130.

1. LOfsiunger HErran Gudh
Medh psalmers söta liud:
The Helge skola lofwa
Then Alraheligste/
Och glädias af then gåfwa/
Som han wil them betee;
Thet är Gudz Israel/
Som fägnar JEsum wäl.

2. Wårt hierta i wår kropp
Bewekes af thet hopp/
Som JEsu Namn oss gifwer.
Ty siungom wij medh frögd/
At röst af glädie blifwer
Hörd uthi Himmels högd.
Gudh hafwer wijst i dagh
Han haar til oß behag.

3. The som deelachtighet
I JEsu helighet
Förmedelst troon haa funnit/
The frögdas innerlig/
At han haar seger wunnit/
Och twungit under sigh
Synd/ Satan/ skadlig dödh/
Och frälst oß uthur nödh.

4. The skola i all tijd
Sielf föra helig strijd;
Och fiendens hoop skal wika
För Gudz Ordz skarpa swärd/
Och nederslåås tillika
All werldzens lust och flärd:
Så hämnas alt thet wee/
Som JEsu månde skee.

The F f 5. Ja