Sida:Psalm1695-1.djvu/17

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
10 Trones Artiklar. Trones Artiklar. 11

1. WJi troo vppå en Gudh/
En Alzmächtigan Fader/
Som skapat hafwer Himmel och jord/
Och alt thet som både synligit/
Så ock osynligit är.

2. Och vppå en HErra JEsum Christum/
Som är Gudz enfödde Son/
Och af Fadrenom födder förr ewigh tijd/
Gudh af Gudi/ Lius af Gudz klarhets Lius:
Sannan Gudh af sannan Gudi/
Föddan och icke giordan:
Samma warelse medh Fadrenom:
Genom hwilken all ting giord’ äro.
Hwilken för oss menniskior/
Och för wåra salighetz skull/
Nederstegh af Himmelen/
Och togh mandom genom then Helga Anda/
Af Maria Jungfru reen/
Och wardt sann menniskia:
Blef också för oss korssfäster vnder Pontio Pilato/
Döder och begrafwen.
Nederstegh til Helwetit.
Och på tridie dagen vpstodh efter Skrifterna.
Och vpfor til Himla:
Sitter på Fadrens högra hand.
Och tädan igen kommandes medh stoor härlighet/
Til at döma lefwande och döda.
På hwilkens rike ingen ände blifwer.

3. Och på then Helga Anda/
HErran och lijfgifwaren.

1. Wij B 2 Hwil-