Sida:Psalm1695-1.djvu/49

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
74 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 75


Någon tijd eller stunde.

8. The äro alle för sin brott
Medh en stoor hast nedfallne:
Och liggia ther til håhn och spott:
The kunna eij blifwa behållne.
The bygde på then lösa sand/
Thet mån them illa bekomma.
Men wij beståå genom Gudz hand/
Af hans nådz rikedomar:
Thess tacke wij honom medh fromma.

9. Hielp oss wår Gudh och HErre mild/
Tin nådh låt oss eij mista:
Och gif oss alla synder til/
Giör helt hwad oss kan brista.
Himmelske Konung stat oss bij
Vthi all nödh och fahra/
Af allo hierta bedie wij/
Tu wärdigas oss bewara
Ifrån the ondas skara.

10. Tigh ware prijs Gudh Fader kär/
Så ock tin Son wår HErra/
Then Helge And/ som trösten är/
Ske också jämlijk ähra/
Såsom vthaf vphof är skedt/
Nu och förvtan ända:
Gudh then helga Trefallighet
Oss sina nåder sände/
Vthi thetta elände.


39.
Then 22 K. D. Psalm.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 39 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/39 saknas


1. MIn Gudh/ min Gudh/ sade Christus tå
Han qwaldes i dödsens wånda:
Hwij hafwer tu migh förlåtit så/
Och wil eij medh migh stånda?
Til tigh af hiertat ropar jagh
Om hielp i thenna dödzfahra/
Och tiger hwarken natt eller dagh/
Doch wil tu migh intet swara/
Then stund är lång/
Min owän giör migh så stort bång.

2. Doch ästu/ HErre/ fast helig/
Och boor medh frijd och nåde/

39. Then K 2 I