Sida:Psalm1695-2.djvu/34

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
302 Om Christi pino och dödh. Om Christi pino och dödh. 303

153.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 153 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/153 saknas

1. WIj tacke tigh/ o JEsu godh!
Som rinna lät titt dyra blodh:
Från Satans macht och arga list
Haar tu oss löst/ o JEsu Christ!

2. Wij bedie tigh sann Gudh och Man/
Slijt sönder wåra synders band.
Fräls oss ifrån en ewig dödh:
Och stat oss bij i all wår nödh.

3. Bewara oss för syndameen:
När korsset trycker war eij seen/
At hielpa/ styrckia/ stödia så/
At thet förswårt eij wara må.

4. O JEsu! tu wår broder kär/
Tu wilt oss altijd wara när/
Vthi wårt eländ hos oss blif;
Och hielp oss til ett ewigt lijf.

154.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 154 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/154 saknas

1. ACh hiertans wee! at jagh skal see
Gudz egen Son försmädas/
Och hans Wäsens Beläte
Vnder fötter trädas.

2. O sorg och nödh! Sij! Gudh är död/
Och vppå korsset dräpen/
Then haar wist een siäl af steen/
Som eij warder häpen.

3. Then store Gudh/ hwars röst och Budh
Kan hela jorden röra/
Haar sigh låtit tyst och död
Nedh i jorden föra.

4. Oss syndare bör slijkt eij see/
Förvtan gråt och tårar:
Ty thet är wår ondska stoor/
Som Gudz Son så sårar.

5. Han trädde fram ett meenlöst lamb/
Och lät sitt blodh vthgiuta;
At wij nådh och salighet
Må för hans skul niuta.

6. Ach liufste munn/ all sannings brunn!
Tu äst oskyldigt slagen/
Och vthaf war munn förrådd/
Hädad och bedragen.

7. O Brudgum skiön! bland mannakön

Och Qq Finns