Sida:Psalm1695-2.djvu/34

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
302 Om Christi pino och dödh. Om Christi pino och dödh. 303

153.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 153 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/153 saknas

1. WIj tacke tigh/ o JEsu godh!
Som rinna lät titt dyra blodh:
Från Satans macht och arga list
Haar tu oss löst/ o JEsu Christ!

2. Wij bedie tigh sann Gudh och Man/
Slijt sönder wåra synders band.
Fräls oss ifrån en ewig dödh:
Och stat oss bij i all wår nödh.

3. Bewara oss för syndameen:
När korsset trycker war eij seen/
At hielpa/ styrckia/ stödia så/
At thet förswårt eij wara må.

4. O JEsu! tu wår broder kär/
Tu wilt oss altijd wara när/
Vthi wårt eländ hos oss blif;
Och hielp oss til ett ewigt lijf.

154.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 154 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/154 saknas

1. ACh hiertans wee! at jagh skal see
Gudz egen Son försmädas/
Och hans Wäsens Beläte
Vnder fötter trädas.

2. O sorg och nödh! Sij! Gudh är död/
Och vppå korsset dräpen/
Then haar wist een siäl af steen/
Som eij warder häpen.

3. Then store Gudh/ hwars röst och Budh
Kan hela jorden röra/
Haar sigh låtit tyst och död
Nedh i jorden föra.

4. Oss syndare bör slijkt eij see/
Förvtan gråt och tårar:
Ty thet är wår ondska stoor/
Som Gudz Son så sårar.

5. Han trädde fram ett meenlöst lamb/
Och lät sitt blodh vthgiuta;
At wij nådh och salighet
Må för hans skul niuta.

6. Ach liufste munn/ all sannings brunn!
Tu äst oskyldigt slagen/
Och vthaf war munn förrådd/
Hädad och bedragen.

7. O Brudgum skiön! bland mannakön

Och Qq Finns