Sida:Psalm1695-2.djvu/55

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
344 Om then Helga Anda. Om then Helga Anda. 345

1. WIi begå nu then hugnelig tijd/
Gudh Fader gaf af högden nidh
Hugswalaren then Helga And/
Uthi Apostlarnas förstånd.

2. Han skeen som eld på hwar och en:
Han förtog thet them giorde meen:
Tå blefwo the rättsinnade/
J ord och kärlek brinnande.

3. The talade medh tungor så/
All slächter undrade ther på;
Och höllo them för druckne män/
Som intet hade smakat änn.

4. Petrus bewijste thet medh krafft
Joel Propheten hade sagt
Om Gudz Andes tilkommelse/
Mot Judarnas geensäijelse.

5. Om Pingesdagh gafs lagen nidh/
Som giorde wårt samwet ofrijd:
Nu kom Gudz Ande samma dagh/
At lära oss hålla Gudz lagh.

6. Tu som lärde Propheterna/
Och uplyste Apostlarna/
Förlåt oss all wår skuld och brist/
Gif frijd och afstyr Satans list.

7. Förbarma tigh öfwer oss nu/
Och sänd oss nidh the gåfwor siu/
Tin Anda uthi JEsu Namn/
Som lärer oss wårt siälegagn.

8. Thess ware lof utan ände
Gudh som oss then nåden sände
I dagh uthöfwer jorderijk
Sin Anda nedh af Himmelrijk.

179.

Koral nr 179 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/179 saknas

Och Xx 2 Som