Sida:Psalm1695-2.djvu/57

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
348 Om then Helga Anda. Om then Helga Anda. 349

oss nådh medh Apostlarna på jorderijk Undfåå Christi kärlighet.

13. Ther uppå siunge wij Halleluja.

180.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 180 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/180 saknas


1. KOm Helge Ande HErre godh/
Besök war hiertan och gif oss modh/
Låt oss få tina hleg nådh/ Låt oss rc.
Och war medh oss i rådh och dådh.

2. För een sann tröst tu känder är/
Säll är then man som tu äst när:
The hårda hiertan giör tu week/ The hårda rc.
Och gifwer them en rätt kärlek.

3. Titt lius tänd i wårt mörcka sinn/
Gif kärleks dygd i hiertat in:
Hwad oss fela och brista må/ GHwad oss rc.
Låt oss af tina nåder fåå.

4. J tin gåfwo äst tu margfald/
Gudz högra handz finger uthwald;
Tu lärer Christi Lärjungar/ Tu lärer rc.
Prisa Gudh medh marga tungor.

5. Wår fiende ifrån oss drif;
Och tu medh friden när oss blif:
Ledsaga oss i alla stund/ Ledsaga rc.
At wij må undfly Diefwulens fund.

6. Gudh Fader tu oss känna lär/
Och Sonen som Frälsaren är/
Låt oss ock lära thet ther näst/ låt oss rc.
At tu af them uthgången äst.

7. Gudh Fader och hans ende Son
Ware prisad i Himmels-thron/
Then Helga Anda ske också/ Then Hel. rc.
Han låte oss sin nåder fåå.

181.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 181 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/181 saknas

Pri-