Sida:Psalm1695-2.djvu/93

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
420 Psalmer öfwer några Söndags Evangelier. 421


Til helwetet ther at blifwa:
Min' fåår tager jagh til migh:
Jagh wil them Himmelriket gifwa/
Och glädie til ewig tijd.


214.
Matth. 25.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 214 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/214 saknas


1. Himmelriket liknas widh tijo jungfrur/
Som woro af olika sinne:
Fem månde oss wisa wår tröga natur/
Wårt sömnig' och syndiga kynne.
Gudh nåde oss syndare arma.

2. The andra fem lära oss acta wår tijd/
Så framt at wij skole fåå komma
I salen medh Christo/ wår Brudgumme blijd/
Til frögd och ewinnerlig fromma.
Wäl oss/ om wij äre här wakne.

3. Wår Brudgum drog bort vthi främmande land/
Och månde the jungfrur befalla/
Sigh möta medh lius och medh lampor i hand/
Enär som han wille them kalla.
The fåwitske drögde förlänge.

4. The hade sin olio medh allo förtärdt/
Och wille af systrarna köpa:
Men systrarnas svar thet war intet kärt:
I måsten til säljaren löpa.
Så kommo the usla tå efter.

5. The wisa tå följa sin Brudgumme in/
I himmelske salen at fägnas:
The sättias til bordz/ få obemängt wijn:
Och dörarna månde srax stängias.
The fåwitska klappa förgäfwes.

6. The ropa: o HErre/ o HErre låt vp!
Låt oss icke blifwa vthslutne.
Men vthe war nåden/ all wäntan/ alt hopp:
Ty blifwa the arma förskutne
Til helwetis jämmer och pino.

7. Så låter oss waka/ och hafwa thet nijt/
At troon och wår kärlek må brinna;
Wij måge här följa wår Brudgum medh flijt/
Och ewiga salighet finna/
Thet himmelska bröllopet Amen.


215.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 215 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/215 saknas

Enär