Sida:Psalm1695-3.djvu/144

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
790 Suckan i Dödzångest. Begrafnings-Psalmer. 791

III.
Begrafnings-Psalmer.

397.
Simeonis Lofsång.
[Notbild]

1. MEdh glädie och frijd faar jagh nu hän
Alt efter Gudz wilja/
Medh ett fritt modh från thenna werlden
Wil jagh nu skiljas/
Efter the Ord som Gudh hafwer låfwat migh;
Döden är min sömn worden.

2. Thet giör alt JEsus Christus Gudz Son/
Then trogne Frälserman;
Then jagh hafwer sedt medh mina ögon.
Jagh troor wist at han/