Sida:Psalm1695-3.djvu/145

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
792 Begrafnings-Psalmer. Begrafnings-Psalmer. 793

Är wårt lijf och all wår salighet/
I nödh och dödsens wånda.

3. Then hafwer tu HErre satt fram
För alt folck af stoor nåde/
Och til hans Rijke i all land
Låter biuda och råda/
Medh tin dyra och heliga Ord/
Som synder och nådh kungiöra.

4. Han är thet klara och saliga Lius/
Som vplyser werlden all;
Och ledsagar henne til Gudz huus
Vthaf mörcksens qwahl:
Han är satt til Israels prijs/
Salighet/ frögd och glädie.


398

1. WIj som lefwe i werlden här
Äre dödsens fångar/
Hwem få wij som hielpen är/
Then wij efterlänge;
Thet ästu HErre allena/
Wij må wäl gråta bitterlig/
Ty wij hafwe förtörnat tigh.
Helige HErre Gudh/ Helige starcke Gudh/
Helige barmhertige Frälsare/
Tu ewuge Gudh; Låt oss icke falla
I then bittra dödsens nödh:
War oss barmhertig.

2. Wij som äre af synden swär/
Måge altijd qwida:
Ho är then som för oss går/
Och wil döden lida?
Thet giorde Christus allena:
Han hafwer lidit hårdan dödh/
Och frälst oss af dödsens nödh.
Helige HErre Gudh/ Helige starcke Gudh/
Helige barmhertige Frälsare/
Tu ewuge Gudh; Låt oss icke bortkastas
I brinnande helwetes glödh: