Sida:Psalm1695-3.djvu/152

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
806 Om then Yttersta Domen. Om then Yttersta Domen. 807

1. WAk up af synden tu Christendom/
Om tigh skal salighet hända:
Här kommer Gudz Son och sätter sin doom/
Och giör på werlden en ända.
Wij wete oss hwarken tima eller stund/
Wij bedie Gudh om sina nåder;
Til honom wij rope af hiertans grund
At frälsa ifrån all wåda.

2. Alt såsom en liungeld synes fullsnart/
Mellan alla werldenes ändar/
Så kommer Gudz Sons doom medh en fart/
Sina Änglar skal han uthsända.
Sina Änglar skal han uthsända tå/
När domen skal anganga/
At alla tilsamman både stora och små/
Gudz doom the skola undfånga.

3. När Änglarna hafwa oss alla fördt fram
In för Gudz Ansichte klara/
Tå skal thet utan anseende gåå an/
Wij skole ther domen förfara.
Först skifter han oss i paterna twå/
The ofroma ifrån the froma;
The goda låter han ett ewigt lijf fåå/
The onda wil han ewigt fördöma.

4. I gången nu in i alle Gudz barn/
Himmelriket skolen i ärfwa/
Thet jagh til eder nytta och gagn
Dyrt/ säger han/ månde förwärfwa:
Och siunger så heligt til ewig tijd:
Edra tårar wil jagh afwända/
Til lust och glädie ewinnerlig/
Ja/ frögd förutan all ända.

5. Ther hos tå höers ett ynckligit skrij
Uthi the ofromas skara;
The måste ta bort til ewig tijd
Uthi helwetes pino fara;
Ther skola the gråta och jämra sigh
Förutan all återwändo/
Uthi marter och qwahl ewinnerlig/
IOch wee förutan all ända.

6. O HErre Gudh af Himmelrijk!
Bewara oss ther ifrån alla/
Som tigh i trona stadelig
För Christi skull uppåkalla.
Bewara oss HErre af tina miskund
Frå olycko allasamman:
Thet önske wij nu och i alla stund/
Och säije af hiertat/ Amen.

404.
Til Kkk kk För-