Sida:Psalm1695-3.djvu/2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
[ till föregående uppslag ]
506507
Boot-Psalmer.

Och framgent tigh til ähro bögdt/
I barnslig lydno glindra.

8. Tins Andes tröst vthi min nödh
Låt migh också förnimma/
Och twå migh reen tin blodswett rödh/
Vthi min sidsta tima:
Föör migh til the vthwaldas skaar/
I een fast troo til Himmelen klar/
Vhr thenna werlden grymma.


253.


[Notbild]

1. ACh Gudh och HErr! min synd/ ty wärr/
Betwingar siäl och sinne:
Slätt ingen man/ som hielpa kan/
I thenna werlden finnes.

2. Går jagh än wijdt/ hijt eller tijt/
Ja/ längst til werldzens ända/
Slätt ingen wrå jagh finna må/
Som min sorg kan afwända.

3. Jagh flyr til tigh/ förskiut eij migh/
Min Gudh haf migh förskonat:
Tin stränga rätt af nådh förgät/
Tin Son haar migh försonat.

4. Skal nu få skee/ at straff och wee
På synden måste falla;
Så risa här/ och lisa ther/
Och migh til bättring kalla.

5. O JEsu godh! gif tolamod/
Sann troo och lydigt hierta:
Låt aldrig migh vpsåtelig
Min Himmels deel försättia.

6. Handla medh migh/ som godt syns tigh;
Hielp tu sielf korsset draga:
Men HErre blijd/ til ewig tijd
Migh eij ifrån tigh jaga.

7. Som foglar små/ när dundra må/
Och diuren sigh förskräckia/
Snart flyga bort hwar på sin ort/
I holig trää sigh täckia.

8. Så äro min tilflycht fem tin
Såår/ HErre JEsu frome:
När synd och dödh tilfoga nödh/
Jagh roo i them bekommer.

9. Fast kropp och siäl skildes/ lijkwäl
Är jagh i them förnögder:
Weet at jagh wist/ hos tigh HErre Christ/
Får ewig frijd och frögder.

10. Gudh Fader/ Son/ i Himmels thron/
Och Helge And tilsamman/
Vptag min böön/ och migh eij sön/
Hwad jagh begärar/ Amen.